Drohiczyn

Święcenia diakonatu w diecezji drohiczyńskiej

Kościół Sob. 27.05.2023 09:58:41
27
maj 2023

W piątek, 26 maja w drohiczyńskiej katedrze JE bp Piotr Sawczuk udzielił święceń diakońskich al. Karolowi Młynarczykowi.

W dniu tak ważny dla nowego diakona diecezji drohiczyńskiej, był on otoczony modlitwą wielu osób. Towarzyszyli mu kapłani, klerycy, siostry zakonne, rodzina, przyjaciele i bliscy. Obecny był też biskup senior Antoni Dydycz, a duchowo łączył się ze wspólnotą bp senior Tadeusz Pikus. Jak zauważył bp Sawczuk witając zgromadzonych w katedrze:
- Chcemy otoczyć naszą serdeczną modlitwą Karola, wypraszając dla niego potrzebne łaski, by droga, na którą wkracza, droga naśladowania Jezusa Chrystusa Sługi i Najwyższego Kapłana przynosiła mu radość, by jak najobficiej owocowała dla innych, dla braci, dla Kościoła. Cieszymy się, że środowisko rodzinne i parafialne i modlitwa wiernych diecezji przynoszą taki plon. Cały czas mamy głębokie przekonanie, że jest potrzebna troska o powołania. Potrzebne jest to ufne wołanie do Boga, by posyłał robotników na swoje żniwo.

Podczas obrzędu, al. Karol publicznie złożył swoje przyrzeczenia. Istotnym momentem obrzędu święceń było, gdy biskup nałożył ręce na głowę kandydata i odmówił specjalną modlitwę. Wcześniej, nad leżącym na posadzce katedry alumnem, cała wspólnota przyzywała wstawiennictwa Wszystkich Świętych śpiewając litanię. Zewnętrznym znakiem otrzymanych święceń diakonatu jest strój liturgiczny, jakim jest dalmatyka oraz stuła przewieszona przez lewę ramię - po obrzędzie święceń, nowo wyświęcony diakon otrzymał dalmatykę z rąk proboszcza z jego rodzinnej parafii ks. Antoniego Klukowskiego.

W homilii bp Sawczuk odniósł się do obchodzonego 26 maja wspomnienia wielkiego świętego - Filipa Nereusza żyjącego w XVI w. Postać ta może być dobrym przykładem radosnego kroczenia za Jezusem i ofiarnej służby ludziom potrzebującym - mówił biskup przytaczając opisy zdarzeń z życia świętego.

Kaznodzieja przypominał również postać św. Piotra Apostoła, który niósł Imię Jezusa do synów Izraela i do pogan nie cofając się w obawie przed cierpieniem – bo taki był plan Jezusa, który wybrał św. Pawła na swoje narzędzie. Dalej mówił o św. Piotrze i na jego przykładzie wskazywał, że Pan Jezus dwukrotnie powołuje swoje sługi:
- Każdy człowiek powołany przez Jezusa odpowiada Mu dwukrotnie jak Święty Piotr. Pierwszy raz z takim przekonaniem i z taką mocą jakie są potrzebne do wstąpienia do seminarium. Drugi raz przed święceniami z taką miłością, jaka jest potrzebna do poświęcenia całego swojego życia Jezusowi i Jego ludowi. (…) Modlimy się dzisiaj, by Pan znalazł upodobanie w swoim słudze Karolu, który oddaje się Mu do dyspozycji, aby wpierał jego dobrą wolę i formował serce. On zaś trwając wiernie przy swoim Panu, niech zabiega, by ukształtować w sobie postawę prawdziwie służebną, pełną otwartości i miłości” – mówił biskup drohiczyński.

Na zakończenie uroczystości, słowa wdzięczności za dar diakonatu wyraził nowo wyświęcony diakon oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ks. prał. Tadeusz Syczewski.

Dk. Karol Młynarczyk pochodzi z parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Knychówku. Młodzież z tej parafii wraz z ministrantami z Drohiczyna zapewniła asystę liturgiczną podczas święceń diakonatu.Tekst: ABol
Foto: al. Michał Okulus / Diecezja Drohiczyńska
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Anna B. Sob. 27.05.2023 12:03:34

Niecha Pan Bóg błogosławi i Maryja wyprasza potrzebne łaski!