Biała Podlaska

W bialskiej parafii św. Michała Archanioła modlono się za Ojczyznę

11
lis 2023

Z racji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w bialskiej parafii św. Michała Archanioła podczas Mszy świętej o g. 10.00 modlono się w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył ks. Dariusz Woch, koncelebrowali ks. prał. Tadeusz Lewczuk i ks. Michał Gosk.

W homilii nawiązującej do Słowa Bożego i przeżywanego dnia ks. Michał Gosk mówił: - Wolność jest darem i zadaniem. Wolność jest skarbem, który przechowujemy w glinianych naczyniach naszych ludzkich możliwości, gdzie każdego dnia cnota musi przeciwstawić się wadom, zaś łaska grzechowi. Świadomi odpowiedzialności przed Bogiem, człowiekiem i historią za niepodległą Ojczyznę, jaka na nas spoczywa, skarb naszej wolności osobistej i narodowej oddajemy pod obronę Królowej Polski. Mszę świętą zakończył wspólny śpiew pieśni „Boże coś Polskę".

Po wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny Dziecięce Koła Różańcowe pw. Dzieci Fatimskich i bł. Carlo Acutisa pod kierunkiem zelatorki parafialnej Lucyny Wetoszki i rodziców przygotowały montaż słowno muzyczny. Wsłuchani w patriotyczną poezję i piosenki uczestnicy mogli zatrzymać się nad tematami miłości do Boga i Ojczyzny w duchu wdzięczności za wielki dar Niepodległej. Na zakończenie podsumowania dokonał ks. Dariusz Woch, który dziękował za włożony trud i zaangażowanie wyrażając jednocześnie nadzieję, że inicjatywy takie jak ta będą radośnie i z wdzięcznością przyjmowane jako forma współczesnego patriotyzmu.Ks. Michał Gosk

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.