Biała Podlaska

Będzie remont odcinka DW698 w Konstantynowie

20
mar 2024

O fatalnej nawierzchni niektórych odcinków dróg w Gminie Konstantynów w powiecie bialskim informowali nas wielokrotnie nasi Czytelnicy. Okazuje się, że wkrótce ma zostać wyremontowany kolejny, tym razem 1,5 – kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 698 w Konstantynowie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił przetarg na ten remont.

Zakres robót obejmuje:
-roboty pomiarowe
-frezowanie nawierzchni asfaltowych
-oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
-wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 4 cm
-wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- koryto pod utwardzone pobocze
- wykonanie pobocza utwardzonego
- wykonanie pobocza gruntowego i skarp
- przestawienie słupków u-1a i znaków drogowych
- wykonanie oznakowania poziomego

Prace zostają podjęte dzięki działaniom wójta Romualda Murawskiego przy wsparciu radnego sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła.


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.