Biała Podlaska

UMCS w progach Wisznickiego Liceum

Region Pt. 10.11.2023 13:58:25
10
lis 2023

W czwartek, 9 listopada Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach gościło w swoich progach dwóch pracowników naukowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Dziekan Wydziału zaproponował wisznickiej szkole współpracę w ramach cyklu spotkań dla uczniów szkół ponadpodstawowych obejmujących wybrane zagadnienia z zakresu politologii.

Uczniowie i nauczyciele wisznickiego liceum mieli okazję poszerzać swoją wiedzę i umiejętności podczas angażującego słuchaczy wykładu pt. „Wojna informacyjna wczoraj
i dziś”, który został przeprowadzony przez profesor UMCS Ewelinę Podgajaną oraz doktor Eleonorę Kirwiel. Zagadnienie omówiono na przykładzie wojny informacyjnej w Rosji stosowanej jako narzędzie władzy na różnych etapach dziejowych. Licealiści z dużym zaciekawieniem słuchali wykładu, o czym świadczy wiele pytań kierowanych do prowadzących oraz dyskusja i swobodna wymiana zdań.

Planowane są kolejne spotkania, a będą one dotyczyć aktualnych zagadnień, np.: „Stan demokracji na świecie”. „Jak podejmowane są decyzje w Unii Europejskiej? - perspektywa politologiczna”, „Jak teoria decyzji politycznych może wyjaśnić decyzję Rosji o agresji na Ukrainę w 2022 roku?”.

- Udział w tego typu zajęciach pozwala na poznawanie nowych dziedzin i zagadnień, umożliwia nawiązanie współpracy z innymi instytucjami nauki i kultury, tak jak w tym przypadku – z pracownikami naukowymi UMCS. Daje także szansę na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, uczy samodyscypliny i odpowiedzialności za własne działania. A to wszystko przyczynia się do wszechstronnego rozwoju osobowościowego - wylicza korzyści zajęć dyrektor szkoły, Izabela Sokołowska.

Podczas spotkania przedstawiono także ofertę edukacyjną Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz zachęcano młodzież do wyboru w przyszłości właśnie tej uczelni na kolejny etap kształcenia.

Tekst i foto: Hanna Bruczuk

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.