Biała Podlaska

XX-lecie powstania parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej

04
lip 2024

W najbliższą niedzielę, 7 lipca parafia św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej będzie obchodzić jubileusz XX-lecia powołania do istnienia. W ramach obchodów zaplanowano m. in. Mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Gurdy, rajd rowerowy, komiks, film dokumentalny o historii parafii czy biesiadę.

Jak podkreśla proboszcz parafii ks. kan. Henryk Jakubowicz duchowe przygotowania rozpoczęły się już wcześniej. - Przez dziewięć miesięcy gromadziliśmy się każdego 11-stego dnia, aby przed Najświętszym Sakramentem duchowo przygotować się do tego wydarzenia – mówił proboszcz. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ 11 lipca 2004 r. dekret biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego o utworzeniu nowej parafii w Białej Podlaskiej został odczytany w kościołach na terenie miasta.

- Bardzo cieszymy się, że możemy świętować stosunkowo mały, ale jakże ważny jubileusz. Jako proboszcz jestem dumny z zaangażowania moich parafian w tę uroczystość. Daje się wyraźnie odczuć, że parafia została nie tylko poruszona duchowo, ale także wielu ludzi zintegrowało się w dziele przygotowania. Początkowo został utworzony komitet organizacyjny, a następnie poszczególne sekcje np. techniczna, gastronomiczna czy artystyczna zaczęły realizować wspólnie zaproponowane pomysły – podkreśla ks. Jakubowicz.

Parafia św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej zlokalizowana przy ul. Pokoju 14 została erygowana mocą dekretu biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego z dn. 8 lipca 2004 r. Została wówczas wydzielona z terytorium parafii św. Anny i parafii Narodzenia NMP. Jej pierwszym proboszczem został ks. prał. Mieczysław Lipniacki, który do 2006 roku wybudował kaplicę mszalną wraz z mieszkaniami dla księży. Obecny proboszcz ks. kan. Henryk Jakubowicz wraz z parafianami kontynuuje dzieło duszpasterskiego rozwoju parafii oraz podjął się dzieła budowy kościoła parafialnego. Budowa kościoła została ukończona na pierwszym etapie i zwieńczona dachem i oknami. Obecnie trwają prace wykończeniowe polegające na położeniu instalacji grzewczej i zalaniu podłóg oraz malowaniu ścian zewnętrznych. Dzieło to jest realizowane dzięki ofiarności parafian i księdza proboszcza, który poprzez zbiórki i prowadzenie rekolekcji w parafiach diecezji siedleckiej nie tylko, prosi o modlitwę, ale i o wsparcie tego dzieła.

Patron parafii św. Michał Archanioł jest jednocześnie patronem miasta Biała Podlaska, a jego wizerunek znajduje się w oficjalnym herbie miejskim.Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.