Biała Podlaska

Gmina Terespol będzie przyjmować wnioski na bon energetyczny

Region Pt. 05.07.2024 13:16:53
05
lip 2024

Ważna informacja dla mieszkańców gminy Terespol, którzy będą chcieli uzyskać dopłatę do energii elektrycznej. Już od pierwszego sierpnia przyjmowane będą wnioski o uzyskanie bonu energetycznego dla gospodarstw domowych jednoosobowych i wieloosobowych.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Bon energetyczny przysługuje:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2500 zł,
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę

Ważne
Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.
Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1. 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2. 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3. 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4. 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1. 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2. 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3. 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4. 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po określonym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

1. Osobiście w wersji papierowej w siedzibie GOPS w Terespolu w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby GOPS w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol.
3. za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny przez Internet?
1. Pierwszym krokiem jest wydrukowanie, wypisanie i podpisanie wniosku.
2. Następnie wypisany wniosek należy zeskanować.
3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do profilu ePuap i wybranie z katalogu spraw „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
4. Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
5. Odpowiedź w sprawie przyznania dodatku wnioskujący otrzyma na adres mailowy podany we wniosku.

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, bądź w przypadku braku wskazania nr rachunku - w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu.

• WNIOSEK O WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO
• Klauzula informacyjna
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Izabela Chajkaluk
+48.500106004

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.